Furnizarea informațiilor de interes public: 32 de angajați ai statului au aflat cum să soluționeze corect petițiile jurnaliștilor

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) continuă și în anul 2022 să contribuie la sporirea competențelor profesionale în domeniul accesului la informație ale angajaților publici.

Un grup de 32 de funcționari debutanți din cadrul autorităților publice locale, audienți la Academia de Administrare Publică (AAP), au participat pe 25 martie la o nouă instruire organizată de CJI în parteneriat cu AAP.

Lecțiile fac parte dintr-un program lansat în anul 2019, în urma unui acord de colaborare semnat între cele două instituții. Pe parcursul anului academic precedent, în cadrul instruirilor organizare de CJI, peste 90 de angajați ai sectorului public s-au familiarizat cu procedura de furnizare a informației.

Participanții au discutat despre aspectele legale de care ar trebui să se ghideze un funcționar public în activitatea sa, atunci când răspunde la solicitările de informație ale jurnaliștilor.

Cristina Durnea, consilieră juridică a CJI, formatoare în cadrul acestui curs, le-a relatat audienților AAP despre legislația de care trebuie să se ghideze atunci când soluționează cererile reprezentanților mass-media, regulile de recepționare, înregistrare și redirecționare a solicitării de informație, precum și despre cazurile în care furnizorul este îndreptățit să acorde solicitanților un refuz.

În cadrul instruirii, angajații primăriilor și consiliilor raionale au analizat cazuri practice când furnizorii au aplicat eronat legea privind protecția datelor cu caracter personal. Totodată, participanții au fost informați despre practicile vicioase de anonimizare excesivă și neîntemeiată a unor date din documentele publicate în Registrul actelor locale, cum ar fi codul fiscal al autorității, numele și semnătura primarului, denumirea persoanei juridice, sumele bugetelor publice etc.

Totodată, Cristina Durnea le-a comunicat participanților despre necesitatea satisfacerii prompte a cererilor înaintate de presă. Or, din cauza că informația reprezintă un bun perisabil, pentru reporteri, de cele mai multe ori răspunsurile furnizate cu întârziere nu mai reprezintă valoare pentru investigațiile jurnalistice.

Pe finalul instruirii, participanții au fost îndemnați să apeleze la consultația formatoarei atunci când se vor confrunta cu neclarități și incertitudini la soluționarea cererilor de acces la informație din partea presei.

Acest curs a fost desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID, UK și implementat de Internews în Moldova, care are ca scop promovarea dezvoltării mass-media independente și profesioniste și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy