În ce cazuri se achită indemnizația de eliberare din serviciu?

Întrebare: Am angajat o persoană în redacție pentru o perioadă de probă, dar nu întrunește cerințele din fișa de post și as vrea să o concediez. Mă interesează dacă ar trebui să îi achit și indemnizația de eliberare din serviciu?

Răspuns: Legiuitorul a prevăzut astfel de situații în Codul muncii. Articolul 65 stipulează că, în cazul în care rezultatul perioadei de probă este nesatisfăcător, acest lucru se constată în ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) cu privire la concedierea salariatului, pe care trebuie să o emiteți, ca angajator, înainte de expirarea perioadei de probă.

În acest caz, nu aveți obligația de a-i achita persoanei concediate indemnizația de eliberare din serviciu. La fel, nu sunteți obligat să motivați decizia privind rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă. Dar, rețineți că salariatul are dreptul să atace ordinul de concediere în instanța de judecată.

Revenind la subiectul indemnizației de eliberare din serviciu, precizăm că, în conformitate cu art. 186 din Codul muncii, aceasta se achită salariaților concediați în legătură cu lichidarea unității sau cu încetarea activității angajatorului persoană fizică, sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate, salariații al căror contract individual de muncă a fost suspendat în legătură cu încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil, ori care au demisionat în legătură cu încălcarea de către angajator a contractului individual sau a celui colectiv de muncă. La fel, în contractul colectiv sau în cel individual de muncă pot fi prevăzute şi alte cazuri de plată a indemnizației de eliberare din serviciu, mărimi sporite ale acesteia, precum şi termene mai îndelungate de plată a indemnizației.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy