Jurnalistul poate face public secretul adopției?

Întrebare: Am citit mai multe materiale pe portalul Media-azi.md al Centrului pentru Jurnalism Independent despre drepturile copiilor și cum trebuie să abordăm noi, jurnaliștii, acest subiect delicat. Lucrez acum la un articol legat de secretul adopției și întrebarea mea este: pot scrie despre un copil care a fost adoptat?

Răspuns: Legea nu vă interzice să abordați acest subiect în materialele jurnalistice. Jurnalistul nu poate fi tras la răspundere pentru divulgarea secretului adopției deoarece nu este subiect al infracțiunii.

Subiect al infracţiunii este orice persoană fizică, responsabilă, cu vîrsta de la 16 ani, care are calitatea specială de persoană obligată să păstreze faptul adopţiei ca un secret profesional sau de serviciu. Nici o altă persoană (inclusiv unul dintre părinţii adoptatori) nu poate fi subiect al infracţiunii de divulgare a secretului adopţiei.

Divulgarea secretului adopţiei contrar voinţei adoptatorului, săvârşită de o persoană obligată să păstreze faptul adopţiei ca un secret profesional sau de serviciu, se pedepseşte penal (art. 204 Cod Penal)

Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din  28.05.2010, articolul 46 prevede că persoanele competente cărora le este cunoscut faptul adopţiei sunt obligate să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute în procesul de adopţie, inclusiv în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului, precum şi ale părinţilor biologici. În caz contrar, ele poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Art. 57 al aceleiași legi stabilește că primirea sau oferirea unor informaţii conţinute în rapoartele privind situaţia copiilor adoptabili persoanelor fizice sau juridice pentru care nu este autorizat accesul la informaţiile respective se pedepseşte conform legislaţiei  R.M.

Ca jurnalist interesat de această temă trebuie să mai știți că dreptul copilului de a-şi cunoaşte părinţii biologici, prevăzut de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, poate fi exercitat doar cu consimţământul adoptatorului. În această ordine de idei se înscrie şi prevederea din art. 30 al Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale conform căreia autorităţile competente ale unui stat contractant (inclusiv ale Republicii Moldova) asigură accesul copilului sau al reprezentantului său la informaţiile pe care le deţin cu privire la originea copilului – în special la cele în legătură cu identitatea mamei şi a tatălui său, precum şi la datele despre trecutul medical al copilului şi al familiei sale – cu îndrumări corespunzătoare, doar în măsura permisă de legea statului lor.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy