Cum și când folosim termenii de victimă, parte vătămată, parte civilmente responsabilă și parte civilă

Întrebare: Mă documentez pentru a scrie un material despre un furt și aș vrea să știu ce deosebire este între termenii juridici  victimă și parte vătămată; parte civilmente responsabilă și parte civilă?

Răspuns: Articolul 58 al Codului de procedură penală (CPP) stabilește că victima este orice persoană fizică sau juridică căreia, prin infracţiune, i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale. Victima are un interes în cadrul procesului penal şi este interesată în rezultatele acestuia.

Parte vătămată, conform art. 59, același cod, este considerată persoana fizică sau juridică căreia i s-a cauzat prin infracţiune un prejudiciu moral, fizic sau material, recunoscută în această calitate, conform legii, cu acordul victimei.

În cazul minorului căruia i s-a cauzat prejudiciu prin infracţiune, acesta va fi considerat parte vătămată fără acordul său. Specificăm că recunoaşterea ca parte vătămată se efectuează prin ordonanţa organului de urmărire penală, imediat după stabilirea temeiurilor de atribuire a unei asemenea calităţi procesuale.

Conform art. 73 alin. (1), parte civilmente responsabilă este recunoscută persoana fizică sau juridică care, în baza legii sau conform acţiunii civile înaintate în procesul penal, poate fi supusă răspunderii materiale pentru prejudiciul material cauzat de faptele învinuitului, inculpatului. Recunoașterea ca parte civilmente responsabilă se face prin hotărâre a organului de urmărire penală sau a instanței.

În calitate de parte civilă este recunoscută persoana fizică sau juridică în privinţa căreia există suficiente temeiuri de a considera că în urma infracţiunii i-a fost cauzat un prejudiciu material sau moral, care a depus la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată o cerere de chemare în judecată a bănuitului, învinuitului, inculpatului sau a persoanelor care poartă răspundere patrimonială pentru faptele acestuia.
Acţiunea civilă se judecă de către instanţă în cadrul procesului penal dacă volumul prejudiciului este incontestabil. Recunoaşterea ca parte civilă se efectuează prin ordonanţa organului de urmărire penală sau prin încheierea instanţei de judecată – prevederi conținute la art. 61 CPP.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy