Măsuri de asigurare a acțiunii în cazurile de defăimare

Întrebare: Sunt angajat mai bine de un an de zile, dar, așa s-a întâmplat că nu mi-am folosit concediul pentru anul 2019. Mă interesează dacă pot solicita angajatorului compensarea bănească, deoarece până la sfârșitul anului oricum nu pot pleca în concediu.

Răspuns: Articolul 119 alineatul (1) din Codul muncii prevede că salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite doar în caz de suspendare sau încetare a contractului individual de muncă. În situația dumneavoastră, compensarea bănească a concediului nefolosit nu este posibilă. 

Conform legislației muncii, și aici mă refer la art. 112 alin. (2), dreptul la concediul de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări. Orice înțelegere prin care se renunță, total sau parțial, la acest drept este nulă.
Mai mult decât atât, legea obligă angajatorul să întreprindă măsurile necesare pentru ca salariații să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic.

Doar în cazuri excepționale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcționări a unității, o parte din concediu, cu consimțământul scris al salariatului și cu acordul scris al reprezentanți

Întrebare: Un portal de știri a publicat un material defăimător la adresa noastră, ca instituție media. Am fost acuzați că am fi afiliați politic și am scrie articole la comandă, fapt care nu corespunde adevărului și ne lezează reputația. Am expediat o cerere prealabilă în adresa redacției respective cu solicitarea de a dezminți afirmațiile cu pricina, dar am vrea să știm ce putem face pentru a ne proteja de răspândirea materialului defăimător, care ar putea să fie preluat și de alte redacții?

Răspuns: Legea cu privire la libertatea de exprimare prevede la art. 22 un șir de măsuri de asigurare a acțiunii. Astfel, concomitent cu depunerea cererii prealabile către mass-media, în scopul prevenirii unei pagube iminente, puteți solicita instanței de judecată aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii.

Solicitarea de asigurare a acţiunii se va examina doar la prezentarea actelor care confirmă expedierea sau înmânarea cererii prealabile.

Astfel, legea prevede că instanța de judecată poate lua următoarele măsuri de asigurare a acţiunii:
    a) interdicţia de a răspândi informaţia contestată;
    b) aplicarea sechestrului pe tirajul care conţine informaţia contestată;
    c) interdicţia de a distruge înregistrările audio şi video.

 Măsurile stipulate la punctele a) şi b) pot si aplicate doar dacă veți demonstra că puteți suporta prejudicii care nu ar putea fi compensate prin despăgubirile ulterioare şi că măsura de asigurare a acţiunii depăşeşte interesul public de a cunoaşte această informaţie.

Țineți cont de faptul că nu se admite aplicarea sechestrului pe bunurile pârâtului, inclusiv pe contul bancar, pentru asigurarea pretenţiilor privind compensarea prejudiciului moral.

La fel, legiuitorul a prevăzut că, dacă persoana nu a depus cerere de chemare în judecată în termenul stabilit la art. 17 alin. (1) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, măsura de asigurare a acţiunii îşi pierde efectele.

lor salariaților, poate fi amânată pentru anul de muncă următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată până la sfârșitul anului următor.

La fel, Codul muncii interzice neacordarea concediului de odihnă anual timp de 2 ani consecutivi.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy