Opinia juridică a CJI privind inițiativa legislativă de creare a Centrului „Patriot”

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) susține inițiativa de a instituționaliza mecanisme de comunicare strategică, drept parte integrantă a sistemului de asigurare a securității naționale. CJI consideră însă că proiectul de lege necesită să fie revizuit și îmbunătățit. „Mecanismul instituționalizat de comunicare strategică este incompatibil cu abordări simpliste îndreptate spre soluționarea unor probleme complexe și sistemice”, se arată în opinia CJI cu privire la proiectul de Lege privind Centrul Național de Apărare Informațională și Combatere a Propagandei – Patriot, publicată la 22 iunie.

Documentul abordează mai multe aspecte problematice ale conceptului proiectului de lege publicat la data de 30 mai 2023 de către Președinția Republicii Moldova, printre care statutul juridic al viitoarei autorități, mecanismele de selecție și de demitere a conducerii Centrului, potențialele riscuri asupra libertății de exprimare, finanțarea Centrului ș.a. 

CJI recomandă revizuirea formei de organizare juridică a Centrului prin încorporarea acestuia în structura administrativă a Guvernului, argumentând că locul organic și firesc al noii instituții nu poate fi decât în cadrul structurii organizatorice a sistemului administrativ guvernamental. 

Potrivit notei analitice, definițiile mai multor termeni, precum dezinformare, malinformare sau propagandă, în versiunea actuală, sunt improprii unui act normativ. „Odată ce valoarea socială protejată prin prisma normelor conceptului proiectului de lege reprezintă securitatea informațională a statului, drept parte a securității naționale, multe dintre definiții sunt în disonanță cu obiectivul anunțat”, precizează CJI.  

În privința mecanismului de finanțare a Centrului, CJI a precizat că admiterea creării bugetului unei autorități publice din surse externe are potențialul de a submina independența unei autorități publice și poate constitui proba unei guvernanțe externe. Totodată, documentul mai conține și argumente privitoare la necesitatea ca mecanismele de selecție și de eliberare din funcție a conducerii Centrului să fie îmbunătățite pentru a asigura independența autorității publice.

Printre recomandările din opinia CJI se mai regăsesc și: 

  • Ralierea competențelor Centrului la sensul inițial al inițiativei legislative – coordonarea și asistarea tuturor instrumentelor guvernamentale în procesul de comunicare strategică;
  • Excluderea noțiunilor ce au un potențial larg de interpretare, aplicarea inadecvată a cărora ar putea duce la restrângerea dreptului constituțional la libera exprimare;
  • Explicitarea modului de interacțiune cu alte autorități publice care dețin atribuții ce se intercalează cu cele ale Centrului, în vederea evitării apariției conflictelor de competență și eficientizării activității autorităților;
  • Delimitarea funcțiilor de elaborare și de promovare a politicilor de funcțiile de implementare a acestora;
  • Revizuirea denumirii actului normativ, precum și a denumirii Centrului.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy