Permite noul cod al audiovizualului cesionarea licenței de emisie a unui post radio sau TV?

Întrebare: Firma pe care o administrez deține o licență de emisie pentru un post TV. Mi-aș dori ca televiziunea să beneficieze de suport financiar participând la diferite proiecte, de aceea intenționez să transfer licența de emisie ONG-ului pe care tot eu îl dețin. Ce acte trebuie să prezint Consiliului Audiovizualului?

Răspuns: Noul Cod al serviciilor media audiovizuale, în vigoare din 1 ianuarie 2019, indică la articolul 26, alineatul (9), că licenţa de emisie a unui post radio sau de televiziune nu poate fi cesionată.

A cesiona înseamnă a transmite unei alte persoane, fizice sau juridice, cu titlu oneros sau gratuit, drepturile sale printr-un contract.
 
Prin urmare, o soluție ar fi să reorganizați SRL-ul în ONG, expediind o solicitare prealabilă Consiliului Audiovizualului, în baza art. 25 alineatul (5) din Codul serviciilor media audiovizuale.
 
În cazul adoptării deciziei favorabile solicitării, modificările în conținutul licenței de emisie vor fi  efectuate cu titlu gratuit.
 
Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy