Scriu un articol despre o invenție, dar nu mi se oferă detalii. Este legal?

Întrebare: După ce am aflat că un grup de studenți de la Universitatea Tehnică a Moldovei lucrează la o invenție ce le-ar fi de mare ajutor persoanelor cu necesități speciale, am decis să scriu un articol. Ca să aflu mai multe detalii despre proiect, am trimis o solicitare de informație la care am primit refuz, invocându-se date cu accesibilitate limitată. Cât de justificat este refuzul?

Răspuns: Legea privind accesul la informație enumeră, în art. 7, situațiile când furnizarea unor date poate fi restricționată, iar cazul dumneavoastră se regăsește la alineatul 2, litera e) – informații ce reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor investigații științifice și tehnice, și a căror divulgare privează autorii investigațiilor de prioritatea de publicare sau influențează negativ exercitarea altor drepturi protejate prin lege.

Rețineți totuși că, dacă accesul la documentele solicitate este parțial limitat, furnizorii de informații sunt obligați să vă prezinte fragmentele care nu conțin restricții potrivit legii. Porțiunile omise vor fi marcate cu una din următoarele sintagme: „secret de stat”, „secret comercial”, „informație confidențială despre persoană” etc, în conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea privind accesul la informație.

Autorii invenției sunt în drept să nu furnizeze detalii despre proiect dacă demonstrează că limitarea informației este reglementată prin lege și că astfel își apără drepturile şi interesele legitime, iar prejudiciul adus acestor drepturi şi interese ar fi mai mare decât interesul public în cunoașterea informației.

La fel, Legea privind accesul la informație stabilește că nimeni nu poate fi pedepsit pentru că a făcut publice anumite informații cu accesibilitate limitată dacă interesul public prevalează asupra interesului autorilor.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy