Avansarea educației mediatice și sprijinirea mass-media din Republica Moldova

  • Durata proiectului: februarie 2023 – noiembrie 2025
  • Finanțatori: Suedia, implementat de Internews în Moldova
  • Scop: Proiectul își propune să contribuie la creșterea unui sector media divers, independent și viabil financiar, și la abilitarea tinerilor din Moldova de a naviga în siguranță în mediul complex de informare.
  • Activităţi: revizuirea conținutului manualelor de Educație pentru media la treapta primară, gimnazială și liceală, în limbile română și rusă; promovarea Educaţiei pentru media prin instruiri pentru învățători/învățătoare și profesori/profesoare în baza conținutului revizuit al manualelor; digitalizarea cursului opțional Educație pentru media; adaptarea conținutului manualelor de Educație pentru media pentru persoanele cu deficiențe de auz și de vedere prin publicarea manualelor în format Braille pentru persoanele cu deficiențe de vedere și realizarea unor materiale video subtitrate și/sau traduse în limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy