Termen extins: CJI solicită cereri de oferte pentru elaborarea Strategiei naționale de alfabetizare media

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează un concurs pentru selectarea unui grup de experți / experte care vor elabora strategia națională de alfabetizare media, menită să promoveze educația media și să lupte cu dezinformarea și propaganda.

Din 2017, CJI a depus eforturi continue pentru a introduce cursul opțional Educație pentru media în școlile din Republica Moldova. În prezent, disciplina este predată la toate cele trei trepte: primară, gimnazială, liceală. Concomitent, CJI a implementat și continuă să implementeze și alte activități de promovare a educației media. Educația media și lupta cu dezinformarea sunt priorități și pentru alte organizații ale societății civile din Republica Moldova. De multe ori însă aceste eforturi nu sunt coordonate, iar o instituție publică ce ar elabora și asuma politici în acest domeniu lipsește.

Pentru a facilita procesul de alfabetizare media la nivel național, CJI va crea o coaliție a actorilor implicați în promovarea alfabetizării media care va contribui la elaborarea strategiei naționale.

Scopul strategiei naționale de alfabetizare media este de a:

 • Identifica lacunele din domeniul alfabetizării media în Republica Moldova și soluții pentru aceste lacune.
 • Stabili direcțiile de dezvoltare a domeniului alfabetizării media în Republica Moldova;
 • Asigura coordonarea eficientă a activităților privind alfabetizarea media.

Documentul va descrie situația alfabetizării media din Republica Moldova, starea de lucruri fiind comparată cu țări unde domeniul este o prioritate la nivel de stat, va descrie obiectivele generale și specifice ale strategiei, va include un plan de acțiune detaliat, cu activități per calendar anual, lunar, și va stabili indicatori pentru monitorizarea și evaluarea implementării strategiei.

Strategia națională va fi consultată cu membrii coaliției și va fi prezentată într-un eveniment public în luna mai 2023, cu prezența autorităților, dar și a reprezentanților societății civile .

Perioada realizării cercetării: decembrie 2022 – aprilie 2023.

Cerințe:

 • Experiență de minimum 3 ani în domeniul de elaborare de politici și educație media;
 • Cunoașterea domeniului de educație media și luptei cu dezinformarea/propaganda;
 • Disponibilitatea de a presta serviciile solicitate în perioada indicată;
 • Responsabilitate și atitudine conștiincioasă față de angajamentele asumate.

Oferta va include:

 • CV-urile experților;
 • Oferta tehnică ce va include metodologia și planul de lucru;
 • Trei contacte de referință relevante;
 • Oferta financiară.

Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:

 • Experiența candidaților;
 • Calitatea ofertei tehnice (metodologie și plan de lucru);
 • Oferta financiară.

Ofertele pot fi depuse la adresa anani@ijc.md până la data de 17 noiembrie 2022. Persoana de contact: Anastasia Nani, directoare adjunctă, CJI. Tel: 022 213652.

CJI va contacta pentru detalii suplimentare doar candidații preselectați.

Strategia va fi realizată în cadrul proiectului „Crearea unei coaliții în vederea elaborării strategiei naționale privind alfabetizarea media și lupta cu dezinformarea”, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu susținerea financiară a IMS (International Media Support).

În procesul de selecție, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy