CJI solicită oferte pentru servicii de tipărire a manualelor Educație pentru media

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), organizație neguvernamentală care sprijină mass-media independentă, invită companiile specializate în servicii de tipografie să depună oferte de prețuri pentru tipărirea manualelor Educație pentru media.

În perioada 2023-2024, CJI va actualiza conținutul manualelor Educație pentru media la cele trei trepte de învățământ: primar, gimnazial și liceal, în limbile română și rusă. În acest context, CJI solicită companiilor interesate să depună oferte pentru servicii de tipărire a manualelor după cum urmează:

Nr.Denumirea manualuluiClasaLimbaNr. de pagini (aproximativ)DimensiuniNr. de ex.
1.Educație pentru mediaIII/VIROM150 p.165×240 mm2000
2.Educație pentru mediaIII/VIRUS150 p165×240 mm1000
3.Educație pentru mediaVII/VIIIROM160 p.165×240 mm2000
4.Educație pentru mediaVII/VIIIRUS160 p.165×240 mm1000
5.Educație pentru mediaX/XIROM170 p.165×240 mm2000
6.Educație pentru mediaX/XIRUS170 p.165×240 mm1000

Perioada contractului: iulie 2023–septembrie 2024

Primele două loturi de manuale pentru clasele III/IV, în limbile română și rusă, urmează să fie tipărite în lunile iulie-august 2023.

Calificarea și experiența necesară pentru executarea contractului:

  • Cel puțin 3 ani de experiență în furnizarea serviciilor tipografice.

Dosarul va conține:

  1. Oferta financiară, care include costurile de tipărire pentru fiecare lot de manuale în parte;
  2. Portofoliul companiei;
  3. Certificatul de înregistrare al companiei.

Criterii de evaluare:

  • Experiența demonstrată;
  • Valoarea ofertei financiare.

Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: comunicare@ijc.md  Persoană de contact, Mariana Tabuncic, tel.: 022 213652.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor: 23 iunie 2023, ora 18:00.  

Tipărirea manualelor este realizată de CJI în cadrul proiectului „Avansarea educației mediatice și sprijinirea mass-mediei din Republica Moldova”, susținut de Suedia și implementat de Internews în Moldova.

În procesul de selecție, CJI oferă șanse egale tuturor, ofertele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

 

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy