Cum putem să interzicem folosirea denumirii noastre de către alte portaluri de știri ?

Întrebare: Cititorii ne-au semnalat apariția unui portal de știri cu o denumire similară celei a site-ului nostru, fapt ce le generează confuzie. Menționez că denumirea portalului este înregistrată ca marcă la AGEPI.

Ce putem face în acest caz? Cum putem să interzicem folosirea denumirii noastre sau a unei denumiri similare de către alte portaluri de știri?

Răspuns: Potrivit legii, înregistrarea unei mărci conferă redacției titulare dreptul exclusiv asupra acesteia. Altfel spus, instituția mass-media este în drept să interzică altor reporteri sau redacții să utilizeze în activitatea lor comercială orice semn care generează riscul de confuzie în percepția consumatorului de conținuturi jurnalistice[1].

Astfel, instituția mass-media care se consideră prejudiciată prin apariția unei „dubluri” pe piața mediatică este în drept să se adreseze în instanța de judecată pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime[2]. În cadrul acțiunii înaintate, redacția poate solicita instanței să oblige portalul de știri concurent să nu mai utilizeze denumirea site-ului care îi aparține sau a unei denumiri similare. Totodată, instituția mass-media poate solicita despăgubiri[3] pentru încălcarea drepturilor asupra mărcii. De regulă, în procesul de cuantificare a despăgubirilor se ține cont de o serie de aspecte precum consecințele economice negative pe care le-a suportat redacția sau beneficiile realizate pe nedrept de către portalul cu o denumire identică sau similară.

Atenție! Legea stabilește un termen exact în care redacția prejudiciată poate să se adreseze cu o asemenea acțiune în instanța de judecată. Este vorba de o perioadă de 3 ani din momentul în care instituția mass-media a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului asupra mărcii[4].

Este bine de știut că, în afară de opțiunea unui litigiu/opțiunea de a merge în instanță, legea mai prevede și o altă modalitate de apărare a drepturilor aspra mărcii – expedierea unei plângeri la adresa Consiliul Concurenței, care va examina acțiunile de concurență neloială comise de către un alt portal de știri[5]. În această situație, redacția poate invoca confuzia[6] drept acțiune de concurență neloială.

Examinarea cazului are drept finalitate emiterea unei decizii de către Plenul Consiliului Concurenței (PCC). Dacă plângerea redacției se dovedește a fi întemeiată, PCC poate sancționa și/sau obliga portalul de știri să înceteze utilizarea ilegală a denumirii similare sau identice[7].

Atenție! Redacția prejudiciată poate să se adreseze cu o asemenea plângere la adresa Consiliului Concurenței în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască despre realizarea presupuselor acțiuni de concurență neloială[8].

Pe final, precizăm că utilizarea ilegală a mărcii sau semnelor similare acesteia constituie o faptă pedepsită și de legea contravențională[9], care prevede sancțiuni cu amendă de la 3.000 la 4.500 de lei pentru persoanele fizice. În cazul persoanelor cu funcție de răspundere, amenda variază de la 6.000 la 9.000 de lei. Pentru accesarea acestui mecanism juridic, redacția prejudiciată trebuie să adreseze o plângere către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei[10].

[1] Art. 9 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor: „Înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: b) un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată şi identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include şi riscul de asociere între semn și marcă.”;

[2] Art. 61 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor: „Orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile şi interesele legitime.”;

[3] Notă: Despăgubirea poate fi fixată și ca o sumă unică pe baza unor elemente, cum ar fi, cel puțin, valoarea royalty sau încasările care ar fi fost datorate în cazul în care pârâtul ar fi cerut autorizația de a utiliza marca respectivă (art. 72 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor).

[4] Art. 61 alin. (3) al Legii privind protecția mărcilor: „Persoana ale cărei drepturi sunt încălcate poate să ceară instanţei judecătoreşti apărarea drepturilor în termenul de prescripţie extinctivă, stabilit conform legii, şi care nu va fi mai mic de 3 ani.”;

[5] Art. 14 alin. (2) al Legii concurenței: „Acțiunile de concurență neloială interzise prin prevederile art. 15–19 se examinează de către Consiliul Concurenței, la plângerea privind presupusele acțiuni de concurență neloială depusă de către întreprinderea ale cărei interese legitime au fost lezate, în condițiile stipulate la art. 49 alin. (2)–(4).”;

[6] Art. 19 alin. (1) lit. a) al  Legii concurenței: „Sunt interzise orice acțiuni sau fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea economică a unui concurent, realizate prin: a) folosirea ilegală, integrală sau parțială a unei mărci, embleme de deservire, denumiri de firmă, a unui desen sau model industrial sau a altor obiecte ale proprietății industriale de natură să creeze o confuzie cu cele folosite în mod legal de către o altă întreprindere.”;

[7] Art. 14 alin. (8) și (9) al Legii concurenței: „În urma examinării cazului de concurență neloială, Plenul Consiliului Concurenței adoptă o decizie privind constatarea acțiunilor de concurență neloială sau privind lipsa acestora. În cazul constatării acțiunilor de concurență neloială, prin decizia Plenului Consiliului Concurenței, întreprinderea este sancționată conform prezentei legi şi/sau obligată să înceteze acțiunile respective.”;

[8] Art. 14 alin. (5) al Legii concurenței: „Întreprinderea ale cărei interese legitime au fost lezate poate înainta plângerea privind presupusele acţiuni de concurenţă neloială la Consiliul Concurenţei în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască despre realizarea presupuselor acţiuni de concurenţă neloială de către o altă întreprindere.”;

[9] Art. 97 al Codului Contravențional: „Utilizarea fără consimțământul titularului a mărcii protejate sau a unui semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată şi a identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului, aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj în cazul mărcilor tridimensionale, oferirea produselor sub acest semn spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în acest scop, sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului în publicitate, multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menţionate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau, în ambele cazuri, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.”;

[10] Art. 408 alin. (1) al Codului Contravențional: Contravențiile prevăzute la art. 553, 84, 97, 971, 972, art. 98 alin.(2), art. 2721 alin.(7)–(11), (13) şi (14), art. 273 pct. 1), 2), 4), 6), 10), 12), 13), art. 274 alin.(2), (6) şi (7), art. 2771, 278–281, 283, art. 2932 alin.(4) şi (5), art. 344–345, 348 şi art. 349 alin.(4) se constată şi se examinează de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieței”.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy