Este în drept presa să difuzeze imaginea unei minore dispărute și ulterior găsite de Poliție?

Întrebare: Recent, presa a publicat un anunț însoțit de fotografia unei minore dispărute și căutate de Poliție. La câteva zile distanță, o instituție mass-media a publicat o știre scurtă în care anunța despre faptul că minora a fost găsită de organele de drept. Știrea este însoțită de fotografia fetei.

A încălcat redacția legea atunci când a dezvăluit publicului fotografia minorei care a fost deja găsită de Poliție?

Răspuns: Unele evenimente în care sunt implicați minori sunt reflectate pe larg în presă. De obicei, aceste istorii trezesc interesul societății pentru că au o mare putere de a sensibiliza publicul. Uneori, din grabă, neatenție sau necunoaștere, unii jurnaliști uită însă că, la documentarea și difuzarea subiectelor despre minori, legea îi obligă să se ghideze cu prioritate de principiul respectării interesului superior al copilului. Publicarea imaginii minorilor implicați în evenimente cu o conotație negativă ori dezvăluirea datelor care permit identificarea lor constituie practici ce contravin atât normelor deontologice, ci și celor legale.

Potrivit regulii generale, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil (dezvăluirea numelui, prenumelui și imaginii), jurnalistul trebuie să obțină acordul scris al reprezentantului legal. Obținerea acordului părinților pentru divulgarea identității minorului nu scutește jurnalistul de obligația de a lua în calcul interesul superior al acestuia. Uneori, reprezentanții legali pot să nu-și dea seama că, divulgând identitatea copilului, îi pot face rău, adică îl pot expune la discriminare sau la abuzuri. De aceea, jurnaliștii sunt încurajați să cântărească foarte bine urmările care pot surveni în urma divulgării identității.

Publicarea anunțurilor privind copiii căutați de Poliție

Cu titlu de excepție, legea permite presei să dezvăluie datele minorilor bănuiți ori condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni sau contravenții, dacă aceștia se ascund de organele de drept ori de instanțele judecătorești. Același lucru este valabil și pentru minorii care sunt victime sau presupuse victime ale unei infracțiuni ori contravenții. Prin urmare, mass-media este îndreptățită să publice anunțuri conținând date cu caracter personal ale copiilor căutați de Poliție.

În aceeași ordine de idei, odată ce copiii dispăruți au fost găsiți de Poliție, publicarea imaginii acestora în presă constituie o încălcare a dreptului minorilor la respectarea vieții private, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal şi a dreptului la propria imagine.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy