În ce condiții o autoritate poate să trimită cererea de acces la informație pentru a fi soluționată de către o altă instituție?

Întrebare: Redacția noastră a expediat o cerere de acces la informație către o autoritate publică locală. După mai bine de o lună de așteptare, ne-am trezit cu o notificare prin care am fost informați că solicitarea a fost redirecționată către o instituție din localitate și trebuie să așteptăm răspunsul de la aceasta.

Este sau nu legală această „redirecționare”? Cum putem proceda în continuare?

Răspuns: Potrivit legii[1], furnizorii de informații sunt în drept să readreseze cererile de acces la informație către o altă autoritate publică doar în două situații:

Cazul 1 – Atunci când nu dețin informația solicitată.

Cazul 2 – Atunci când dețin doar o parte din datele solicitate, însă cunosc că există un alt furnizor care ar satisface pe deplin cererea.

Readresarea solicitării este un drept și nu o obligație a furnizorului. Această operațiune poate avea loc doar cu respectarea următoarelor condiții:

  1. Cererea poate fi redirecționată doar către o entitate care se încadrează în categoria furnizorilor de informație. Readresarea cererii către o altă persoană fizică sau juridică, care nu deține statutul de furnizor de informații, constituie o încălcare a dreptului de acces la informație.
  1. Pentru a readresa cererea, furnizorul are nevoie de acordul redacției care a solicitat informații. Dacă solicitantul nu este de acord, furnizorul este obligat să răspundă la cererea primită.
  1. Furnizorul trebuie, în mod obligatoriu, să informeze solicitantul despre intenția de a recurge la readresare în decurs de 3 zile lucrătoare de la momentul primirii cererii.

Așadar, în contextul în care furnizorul de informații a eșuat să respecte condițiile enumerate mai sus, această „readresare” a cererii constituie o încălcare a dreptului de acces la informație. În astfel de situații se recomandă redacției să depună o plângere la Poliție. Pentru încălcarea intenționată a dispozițiilor legale privind accesul la informație, legea contravențională[2] prevede sancțiuni cu amendă de la 450 la 750 de lei aplicate persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor cu funcție de răspundere amenda variază de la 900 la 1.500 de lei.

 

[1] Art. 17 al Legii privind accesul la informație: „Cererea de furnizare a informației poate fi readresată altui furnizor, cu informarea obligatorie a solicitantului în decurs de 3 zile lucrătoare de la momentul primirii cererii şi cu acordul solicitantului, în următoarele cazuri: a) informația solicitată nu se află în posesia furnizorului sesizat; b) informația solicitată deținută de alt furnizor ar satisface mai deplin interesul față de informație al solicitantului”;

[2] Art. 71 alin. (1) al Codului contravențional: „Încălcarea intenționată a dispozițiilor legale privind accesul la informație sau a celor cu privire la petiționare se sancționează cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere”.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy