Conținuturile în limba română la TV și radio. Care sunt cerințele lingvistice în raport cu furnizorii și distribuitorii media?

Întrebare: Abundența programelor audiovizuale în limbi străine este un fenomen frecvent întâlnit în Republica Moldova. Există anumite cerințe lingvistice pe care posturile de radio și TV trebuie să le respecte? Obligă sau nu legea distribuitorii de servicii (așa-zișii „cabliști”) să difuzeze emisiuni în limba română?

Răspuns: Codul serviciilor media audiovizuale obligă toate posturile TV și de radio să se asigure că, în cadrul programelor pe care le transmit, normele ortografice[1], ortoepice[2], morfologice[3] și sintactice[4] ale limbii române sunt respectate cu strictețe. Altfel spus, telespectatorii trebuie să consume informații scrise sau pronunțate corect, precum și structurate consecvent[5].

În afară de această obligație generală, legea instituie cote obligatorii pentru programele locale[6] care trebuie să fie transmise în limba română. Astfel, atât posturile TV, cât și cele de radio sunt obligate să transmită programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română. Exprimarea în ore a acestui cuantum procentual variază în funcție de statutul furnizorului (public sau privat, național, regional sau local).

Totodată, legea prevede o excepție de la regula celor 80% de conținut local transmis în limba română. Este vorba despre furnizorii din regiunile în care majoritatea populației reprezintă persoane care se înscriu într-un grup minoritar etnic (ex: UTA Găgăuzia). În astfel de situații, cota obligatorie a programelor locale transmise în limba română trebuie să constituie cel puțin 25%, restul conținutului fiind difuzat în limba minorității respective.

În afară de conținuturi locale, furnizorii au dreptul să transmită și alte programe pe care le achiziționează din țară și/sau de peste hotare. Dacă conținutul acestora este într-o altă limbă decât româna, posturile TV trebuie să asigure dublarea, sonorizarea și/sau subtitrarea programului. Această regulă însă nu se aplică în cazul emisiunilor de studiere a limbilor străine și de valorificare a clipurilor muzicale.

Filmele artistice și cele documentare trebuie să fie transmise cu dublare sau subtitrare în limba română, păstrând-se coloana sonoră originală sau, după caz, versiunea lingvistică licențiată, iar filmele pentru copii trebuie să fie dublate sau sonorizate în limba română (subtitrarea nu este acceptată).

În cazul posturilor de radio, precum și a televiziunilor care difuzează conținut muzical, conținutul difuzat trebuie să conțină cel puțin 30% de opere muzicale în limba română, inclusiv 10% de opere muzicale care provin de la compozitori, artiști interpreți și producători originari din Republica Moldova. Totodată, legea prevede că muzica autohtonă trebuie difuzată în intervalul orelor 06.00–24.00.

Sunt sau nu obligați distribuitorii de servicii media să retransmită conținut în limba română?

Distribuitorii de servicii media (Moldtelecom, Starnet, Orange și altele) pun la dispoziția publicului o ofertă de servicii media audiovizuale prin retransmisiune sau, altfel spus, aceștia distribuie un conglomerat de programe ale mai multor posturi TV autohtone și/sau străine.

Potrivit legii, oferta distribuitorilor trebuie să conțină neapărat servicii în limba română și/sau cu subtitrare ori dublare în limba română. Cota minimă a acestora este de 35% din numărul total de servicii distribuite prin rețea. Totodată, în virtutea recentelor modificări legislative, până în anul 2025 distribuitorii vor trebui să asigure majorarea graduală a acestei cote până la 50%.

[1] Ortografie – ansamblu de reguli care stabilesc scrierea corectă a cuvintelor unei limbi;

[2] Ortoepie – ansamblu de reguli proprii unei limbi care privesc pronunțarea corectă (literară) a cuvintelor;

[3] Morfologie – parte a structurii gramaticale constituită din totalitatea regulilor privitoare la formarea cuvintelor, la structura lor internă și la modificările lor formale în diferitele lor folosiri;

[4] Sintaxă – parte a gramaticii care studiază funcțiile cuvintelor și ale propozițiilor în vorbire și care stabilește regulile de îmbinare a cuvintelor în propoziții și a propozițiilor în fraze;

[5] Art. 19 alin. (2) al Codului serviciilor media audiovizuale: „Furnizorii de servicii media asigură respectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice şi sintactice ale limbii române şi ale celorlalte limbi de difuzare în cadrul programelor audiovizuale”;

[6] Programele audiovizuale locale sunt:

  1. a) programele audiovizuale realizate în exclusivitate cu resurse umane, mijloace tehnice şi financiare proprii ale furnizorului de servicii media aflat în jurisdicţia Republicii Moldova, cu condiţia că producerea acestor programe este supervizată şi controlată efectiv, din punct de vedere editorial, de către furnizorul de servicii media respectiv;
  2. b) programele audiovizuale realizate în coproducţie şi cu contribuţia furnizorului de servicii media aflat în jurisdicția Republicii Moldova, care raportată la totalul costurilor de producere este majoritară;
  3. c) programele audiovizuale realizate de către producătorii independenţi din Republica Moldova.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy