Jurnalistul răspunde sau nu pentru „divulgarea” secretului de stat?

Întrebare: Vrem să realizăm un material jurnalistic despre complexul rezidențial de la Holercani. Am mers la fața locului și paza de acolo ne-a spus că pentru a avea acces pe teritoriul complexului, trebuie să dispunem de permisiune de la Cancelaria de Stat. La Cancelaria de Stat ni s-a spus că obiectul dat se află sub protecția Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS). Adresându-ne la SPPS, peste câteva zile am primit refuz, pe motiv că complexul are statut de secret de stat. Ne-am gândit că, poate, e mai bine să facem filmări cu drona, dacă tot nu avem acces pe teritoriu. La ce să ne așteptăm în acest caz? Putem fi trași la răspundere pentru divulgarea secretului de stat? Poate cineva să ne confiște materialele filmate acolo, echipamentul?

Răspuns: În prezent, nu există norme legale în vigoare care ar reglementa utilizarea dronei. Prin urmare, o puteți folosi.

În cazul în care veți face publice materialele video filmate acolo, nu veți putea fi sancționați pentru divulgarea secretului de stat. Art. 344 Cod penal prevede că divulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa, dacă nu constituie trădare de Patrie sau spionaj, va fi trasă la răspundere penală.

Jurnalistul nu este aici subiect al infracțiunii. Subiectul infracțiunii în acest caz este persoana fizică responsabilă, care a atins la momentul săvârșirii infracțiunii vârsta de 16 ani și căreia aceste informații i-au fost încredințate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa. Legiuitorul subliniază că subiectul infracțiuni are calitatea de funcționar.

Nimeni nu are dreptul să vă confiște echipamentul sau materialele jurnalistice. Legea Presei stipulează, în art. 20, alin. 2: „Confiscarea notiţelor jurnalistului este interzisă. Mijloacele lui tehnice pot fi ridicate numai în cazul în care servesc drept probă într-o cauză penală”.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy