Cine răspunde pentru afirmații defăimătoare transmise LIVE de către mass-media?

Întrebare: În cadrul unei transmisiuni LIVE pe postul nostru TV, de la o ședință a  Consiliului local, un funcționar public a declarat despre un agent economic că s-a conectat ilegal la un apeduct și a furat apă. La câteva zile, am primit la redacție o scrisoare din partea agentului economic în care am fost informați că faptele nu corespund realității și că, prin acel LIVE postul nostru a răspândit o informație defăimătoare, prejudiciind imaginea agentului economic. Acesta cere să-i prezentăm scuze publice și repararea prejudiciului moral în valoare de 50 mii MDL. Cum trebuie să procedăm în acest caz?

Răspuns: În conformitate cu prevederile Legii cu privire la libertatea de exprimare, și anume, art. 28, mass-media este exonerată de răspundere pentru preluarea informației, dacă acestea au fost făcute publice în cadrul şedinţelor autorităţilor publice de către persoanele care exercită funcţii publice sau persoanele invitate pentru a participa la aceste şedinţe. Deci, în acest caz postul dvs TV nu poartă răspundere pentru declarațiile funcționarului public pe care le-ați difuzat în cadrul transmisiunii LIVE.

La fel, legea prevede că jurnalistul nu poartă răspundere materială pentru preluarea cu bună-credință a relatărilor false cu privire la fapte şi/sau a judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient, care vizează chestiuni de interes public, dacă acestea se conţin în declaraţiile scrise sau verbale ale altor persoane.

Însă, în cazul exonerării de răspundere materială, conform art. 28 alin. (2), puteți fi obligat de către instanța de judecată să dezmințiți relatările false cu privire la fapte sau să acordați dreptul la replică.

În acest caz, răspundere pentru lezarea reputației profesionale a agentului economic prin răspândirea informației defăimătoare o poartă autorul declarațiilor.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy