Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova (MEDIA-M)

  • Durata proiectului: aprilie 2017 – februarie 2022
  • Finanțatori: Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) și UK, implementat de Internews în Moldova
  • Scop: Prin intermediul programului MEDIA-M, Centrul pentru Jurnalism Independent sprijină presa independentă din Republica Moldova și contribuie la dezvoltarea surselor de informare obiective și profesioniste.
  • Activităţi: programe de instruire pentru jurnalişti și jurnaliste; activităţi de cultivare a deprinderilor de  gândire critică prin lansarea produselor destinate consumatorilor de media; promovarea Educaţiei pentru media prin instruiri pentru învățători/învățătoare și profesori/profesoare; granturi pentru campanii împotriva dezinformării în mass-media, dar și pentru dezvoltarea unor noi oportunităţi pentru instituțiile de presă; activități de monitorizare şi cercetare media; apărarea și promovarea drepturilor legitime ale jurnaliștilor/jurnalistelor și ale instituțiilor de presă etc.

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy