Poartă jurnalistul răspundere în cazul divulgării datelor dintr-un dosar penal?

Întrebare: Redacția noastră documentează o investigație despre un fost procuror cercetat penal pentru comiterea mai multor ilegalități. După ce l-am telefonat ca să-i cer o reacție, protagonistul a depus o plângere la Procuratură, solicitând investigarea infracțiunii de divulgare a datelor urmăririi penale. El menționează că întrebările pe care i le-am adresat denotă faptul că am avut acces la dosar, iar informațiile respective sunt cu caracter confidențial.

Poate fi tras la răspundere jurnalistul care a divulgat date dintr-un dosar penal?

Răspuns:

Divulgarea intenționată a datelor urmăririi penale este o infracțiune pentru comiterea căreia sunt sancționate doar persoanele:

  • care efectuează urmărirea penală;
  • abilitate cu controlul asupra desfășurării urmăririi penale;

sau

  • cărora organul de urmărire penală le-a interzis să divulge anumite date din anchetă.

Așadar, consecințele acestei plângeri se pot răsfrânge, eventual, numai asupra angajaților Procuraturii, care au admis scurgerea datelor ce fac parte din secretul anchetei.

Jurnaliștii nu fac și nu pot face parte din categoria subiecților acestei infracțiuni. În situația respectivă, chiar dacă informațiile în posesia cărora a intrat reporterul au fost obținute de la un angajat al Procuraturii, jurnalistul poate face uz de dreptul la protecția anonimatului sursei. Or, așa cum spune legea, mass-media poate fi obligată, în cadrul unui proces penal, să divulge sursa de informare doar dacă sunt întrunite cumulativ trei condiții:

  1. Dosarul penal vizează infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave (infracțiunea de divulgare a datelor urmăririi penale nu se încadrează în această categorie);
  2. Divulgarea sursei este absolut necesară pentru urmărirea penală;
  3. Au fost epuizate toate posibilitățile de a identifica sursa de informare prin alte mijloace.

În concluzie, plângerea depusă de către protagonistul investigației nu prezintă un pericol pentru jurnalist.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.

Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy