Studiu CJI // Accesul jurnaliștilor la informațiile de interes public: de la buchea legii, la abuzul autorităților

Răspunsuri incomplete, tergiversări abuzive sau refuzuri justificate prin protecția datelor cu caracter personal sunt doar câteva din problemele pe care le reclamă cel mai des reporterii în procesul de obținere a informației de interes public. Existența lor o confirmă și studiul „Accesul jurnaliștilor la informațiile de interes public: de la buchea legii, la abuzul autorităților”, lansat de CJI pe data de 29 septembrie.

Raportul constituie rezultatul unui exercițiu strategic, pus în practică de către CJI în perioada iulie –august 2021 cu scopul de a analiza modul în care mai mulți furnizori tratează cererile solicitanților de informație. De asemenea, analiza a urmărit să identifice cazurile când practicile autorităților se pliază pe buchea legii, precum și situațiile când instituțiile publice recurg la abuz.

În același timp, raportul conține o sinteză a datelor primite de la furnizori, care vin să completeze tabloul situației dreptului de acces la informație pe durata ultimului an.

Conform datelor sintetizate, în medie, un minister soluționează anual 119 cereri de acces la informație, iar solicitările primite de către o autoritate publică din domeniul justiției sunt, în medie, 617 la număr. Totodată, potrivit datelor recepționate, autoritățile publice locale soluționează anual un număr de 177 de cereri de acces la informație.

Prin acest exercițiu, CJI și-a propus să reamintească despre importanța instituționalizării transparenței în relațiile dintre cetățean și exponenții statului, subliniind necesitatea de a asigura liberul acces al presei la informațiile de interes public și de a remedia practicile administrative abuzive ale autorităților și instituțiilor publice.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de activitate pentru jurnaliști prin campanii de advocacy și responsabilizarea autorităților” desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu sprijinul financiar al Fondului canadian pentru inițiative locale (CFLI), în perioada iunie 2021-februarie 2022. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția CFLI.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy