Sporirea sprijinului pentru instituțiile media independente de limbă rusă și pentru eforturile în domeniul Educației media – etapa a II-a

  • Durata proiectului: 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023
  • Finanțator: Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos
  • Scop: CJI, în parteneriat cu Internews în Moldova, și-a propus să dezvolte gândirea critică a copiilor și adolescenților vorbitori de limbă rusă din raioanele de nord și de sud ale Republicii Moldova, inclusiv din Unitatea Teritorială Autonomă Gagauzia. Prin activitățile sale, CJI îi încurajeze pe învățătorii și profesorii din aceste regiuni să aleagă cursul opțional de Educație pentru media și astfel să devină mesageri ai unui jurnalism de calitate, precum și ai gândirii critice.
  • Activități: lansarea unui spectacol în limba rusă prin care să fie promovată gândirea critică în rândul copiilor; întâlniri tematice cu reprezentanții administrațiilor școlilor cu predare în limba rusă din raioanele de nord și de sud ale Republicii Moldova, inclusiv din Unitatea Teritorială Autonomă Gagauzia.
 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy