Termeni de referinţă pentru selectarea unui expert/unei experte în cadrul proiectului „Sprijin pentru refugiații din Ucraina prin intermediul mass-media”

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), în parteneriat cu UNESCO, angajează un expert/o expertă din Republica Moldova care va elabora o metodologie de autoevaluare a conținutului media privind refugiații din Ucraina, va oferi servicii de instruire cu privire la principiile de reflectare etică și sensibilă la conflicte a refugiaților și  va oferi servicii de mentorat redacțiilor partenere în proiect.

Context/descrierea proiectului

Proiectul „Sprijin pentru refugiații din Ucraina prin intermediul mass-media”, finanțat de Guvernul Japoniei, este o inițiativă a UNESCO dezvoltată în cadrul Planului regional de răspuns la situația refugiaților din Ucraina, coordonat de UNHCR.

Inițiativa sprijină, prin intermediul mass-media, refugiații aflați în țări vecine Ucrainei (Republica Moldova, România și Slovacia), precum și guvernele gazdă în răspunsul la situația refugiaților.

Scopul proiectului este:

 • de a spori accesul refugiaților la informații de încredere privind subiecte-cheie de interes și care provoacă îngrijorare, cum ar fi asistența umanitară;
 • de a consolida autosuficiența și reziliența;
 • de a crea condiții favorabile pentru o coexistență pașnică a refugiaților și a comunităților gazdă.

Servicii solicitate:

 • Expertul/experta va elabora o metodologie de autoevaluare a conținutului media relevant de care se vor ghida instituțiile media partenere în cadrul proiectului. Metodologia urmează să includă indicatori care să ofere detalii despre tematica subiectelor abordate, prezența refugiaților în materiale în calitate de surse și protagoniști, conotația materialelor despre și pentru refugiați, dezagregarea pe criterii de gen, dar și indicatori privind reflectarea etică și sensibilă la conflicte a subiectelor relevante.
 • Expertul/experta din Republica Moldova, în colaborare cu un expert/o expertă internațional/internațională, va oferi servicii de instruire în cadrul unui atelier de 2 zile cu privire la principiile de reflectare etică și sensibilă la conflicte a refugiaților, acordând o atenție specială violenței de gen îndreptate împotriva femeilor și fetelor refugiate.
 • În cadrul atelierului, expertul/experta va ghida participanții cum să reflecte subiectele privind refugiații într-un mod imparțial, echilibrat și bazat pe fapte, implicându-i în exerciții practice.
 • În procesul de instruire, expertul/experta va utiliza manuale elaborate de UNESCO, cum ar fi „Reflectarea despre migranți și refugiați” și „Reflectarea despre violența îndreptată împotriva femeilor și fetelor”, precum și ghiduri elaborate de UNHCR (de exemplu „Reflectarea despre migrație și refugiați”), publicații ce includ exemple de reflectare echilibrată, dar și tendențioasă.
 • Expertul/experta va oferi servicii de mentorat redacțiilor partenere în procesul de autoevaluare a conținutului media pentru și despre refugiații din Ucraina.
 • Numărul zilelor de lucru – 15-17.

Persoanele interesate sunt invitate să depună:

 • O scrisoare de intenție cu accentul pe experienţa relevantă în domeniul instruirii/mentoratului;
 • CV-ul;
 • Oferta financiară pentru metodologie, precum și per zi de training/mentorat, inclusiv taxe.

Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: anani@ijc.md.

Termenul-limită de depunere a ofertelor: 15 iulie 2023.

În procesul de recrutare, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidatului/candidatei. CJI oferă șanse egale de angajare tuturor, toate dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy