Accesul la informație: realizările CJI, după două decenii de la adoptarea legii

Ziua internațională a accesului universal la informație, marcată anual pe data de 28 septembrie, este un prilej de a reaminti principalele acțiuni ale CJI în domeniu, pe parcursul celor 20 de ani.

1998 – CJI și alte organizații de media desfășoară instruiri pentru jurnaliști, juriști și politicieni, la care prezintă și explică proiectul de lege privind accesul la informație.

1999 – Proiectul de lege privind accesul la informație este aprobat în prima lectură.

2000 – Legea privind accesul la informație este aprobată în lectură finală. În septembrie, CJI organizează conferința internațională „Accesul la informație: prevederi și implementare a legislației”, care s-a finalizat cu adoptarea unei declarații în care se sublinia necesitatea urgentă a unor acțiuni concentrate pentru promovarea şi asigurarea unui acces efectiv la informația de interes public în Europa Centrală şi de Est.

2004 – CJI elaborează propuneri pentru planul de acțiuni în domeniul implementării Legii privind accesul la informație, trimis spre examinare Comisiei parlamentare pentru cultură, învățământ, tineret și mijloace de informare în masă, Cancelariei de Stat, Guvernului, reprezentantului special al Secretarului General al Consiliului Europei.

2006 – CJI participă la perfecţionarea unui proiect de lege privind transparența în procesul decizional, elaborat la etapa inițială de organizaţia Acces Info. Ulterior, acest proiect a fost propus de Guvern în calitate de iniţiativă legislativă.

2008 – Cu sprijinul CJI sunt depuse cereri de chemare în judecată împotriva a 15 autorități publice care au îngrădit accesul la informație. În patru cauze au fost încheiate tranzacții de împăcare în urma furnizării informației solicitate, iar șapte dosare au fost câștigate de către CJI în instanțele naționale. Pârâții au fost obligați să furnizeze informațiile solicitate.

2009 – Pe data de 6 mai, circa o sută de persoane – jurnaliști şi reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de media, printre care și CJI – pichetează sediul Guvernului pentru a cere respectarea drepturilor şi libertăților mass-media şi pentru a condamna intimidarea jurnaliștilor, violarea dreptului la libera exprimare, îngrădirea accesului la informație.

2014 – CJI și alte ONG-uri de media organizează proteste legate de accesul pentru jurnaliști în Parlament, cu genericul: „Țarcu-i pentru oi, nu pentru noi!”. Legislativului i s-a cerut să identifice un spațiu pentru presă în sala de ședințe. Protestele jurnaliștilor s-au repetat și în următorii ani. După mai multe flashmoburi organizate de breaslă, s-a luat decizia ca la ședințele plenare să poată fi prezenți cameramanii și fotografii.

CJI remite spre examinare Parlamentului, Președinției și Guvernului  un set de propuneri de modificare a Legii privind accesul la informație și a Codului contravenţional, care prevedea sancțiuni mai dure pentru nerespectarea prevederilor legislației privind accesul la informație. Astfel, peste patru ani intră în vigoare noul Cod contravențional,  aprobat prin Legea nr.218/2008, care prevede sancțiuni pentru încălcarea legislației privind accesul la informație.

2015 – CJI lansează primul ghid practic pentru funcționari publici şi jurnaliști: „Accesul la informație, fără «baricade»”. Lucrarea conține analize și recomandări pentru optimizarea cadrului legal privind accesul la informatei, dar și sfaturi practice despre cum  reprezentanții celor două tabere – jurnaliști şi comunicatorii – să colaboreze mai eficient.

2018 – În Parlament este înregistrat un proiect de lege care prevede mai multe amendamente în șapte acte legislative, elaborate inclusiv la sugestia experților CJI, printre care și reducerea termenului de furnizare a informațiilor de interes public către solicitanți. Documentul nu a ajuns să fie discutat în plenul Legislativului.

În toți acești ani, CJI a semnalat și a reacționat public în cazurile de îngrădire a accesului la informație. În unele, CJI i-a asistat pe reprezentanții mass-media în instanțele de judecată atunci când funcționarii au refuzat să furnizeze nejustificat datele solicitate.

De asemenea, CJI a organizat de-a lungul anilor sesiuni de instruire, pentru jurnaliști și funcționari, despre modul în care urmează a fi aplicată legislația privind accesul la informație. La cele mai recente cursuri au participat atât funcționari debutanți din administrația publică centrală, cât și cei cu funcții de conducere sau execuție din cadrul autorităților administrației publice centrale.

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy