Alți 32 de angajați publici, cu un pas mai aproape de jurnaliștii care solicită informații

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) continuă să instruiască funcționarii publici despre modul în care ar trebui să aplice legislația cu privire la accesul la informație. Un grup de 32 de funcționari debutanți din cadrul autorităților administrației publice centrale, audienți la Academia de Administrare Publică (AAP), au participat la o nouă instruire organizată de CJI pe 29 octombrie.

Scopul activităților este de a spori competențele funcționarilor publici de toate nivelurile, pentru o înțelegere mai bună a legislației media, și depășirea actualelor probleme cu care se confruntă jurnaliștii în relația cu furnizorii de informație.

Cristina Durnea, consilieră juridică a CJI, și jurnalistul de investigație RISE Moldova Nicolae Cușchevici, formatori în cadrul acestui curs, le-au relatat audienților AAP despre legislația ce se aplică în cadrul procedurii de furnizare a informațiilor de interes public. Formatorii au punctat o serie de practici defectuoase pe care funcționarii trebuie să le evite atunci când recepționează, înregistrează, soluționează sau redirecționează solicitările de informație. Temeiurile ce îndreptățesc furnizorul să refuze solicitanții au trezit un interes sporit din partea audienților, care au proiectat mai multe situații ipotetice pentru a înțelege cum trebuie să procedeze atunci când li se solicită documente ce conțin date cu caracter personal. Astfel, sub îndrumarea formatorilor, funcționarii au reușit să înțeleagă că o multitudine de informații cerute adesea de presă nu pot fi tăinuite sub pretextul datelor personale.

Totodată, partifcipanții au aflat că sunt scutiți de obligația de a cere acordul subiectului datelor cu caracter personal pentru a furniza solicitanților ce urmăresc scopuri jurnalistice informații care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a subiectului sau de caracterul public al faptelor în care acesta este implicat.

Formatorii au discutat și despre importanța satisfacerii prompte a cererilor înaintate de presă. Or, din cauza că informația reprezintă un bun perisabil pentru jurnaliști, de cele mai multe ori răspunsurile furnizate cu întârziere nu mai reprezintă nicio valoare pentru investigațiile jurnalistice.

În eventualitatea apariției unor incertitudini în legătură cu soluționarea cererilor de acces la informație,  participanții au fost invitați să apeleze la formatorii cursului pentru consultații juridice.

Reamintim că sesiunea de instruire face parte dintr-un ciclu de lecții pe care CJI le organizează la Academia de Administrare Publică (AAP) începând cu anul 2019, în urma unui acord de colaborare semnat între cele două entități partenere.

Astfel, până acum, mai mult de 150 de angajați ai sectorului public s-au familiarizat cu procedura de furnizare a informației.

Acest curs a fost desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID, UK și implementat de Internews în Moldova, care are ca scop promovarea dezvoltării mass-media independente și profesioniste și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy