Instruire CJI: 30 de funcționari publici și-au consolidat cunoștințele în domeniul accesului la informație

30 de angajați și angajate din cadrul autorităților publice centrale au învățat marți, 29 noiembrie, în cadrul unei instruiri organizate de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), cum să aplice corect legislația din domeniul accesului la informație.

Instruirea este parte a unui program lansat de CJI în anul 2019, în urma unui acord de colaborare semnat cu Academia de Administrare Publică (AAP). Participanții au discutat despre aspectele legale de care ar trebui să se ghideze un funcționar public în activitatea sa, atunci când răspunde la solicitările de informație ale jurnaliștilor.

Cristina Durnea, consiliera juridică a CJI, formatoare în cadrul acestui curs, le-a relatat audienților AAP despre legislația de care trebuie să se ghideze atunci când soluționează cererile reprezentanților mass-media, regulile de recepționare, înregistrare și redirecționare a solicitării de informație, precum și despre sancțiunile care pot fi aplicate funcționarilor publici în cazul emiterii refuzurilor neîntemeiate.

Consiliera juridică a CJI le-a comunicat participanților despre necesitatea satisfacerii prompte a cererilor înaintate de mass-media, vorbindu-le despre situațiile frecvente când răspunsurile întârziate din partea furnizorilor devin irelevante pentru presă.

În cadrul instruirii, angajații autorităților administrației publice centrale, alături de formatoare, au analizat cazurile când jurnaliștii s-au confruntat cu aplicarea eronată a legii de către furnizori. În mare parte, este vorba despre invocarea abuzivă a legislației privind protecția datelor cu caracter personal sau a secretului comercial. Participanții au analizat și cazul recent de condiționare abuzivă a accesului la informație prin impunerea unor taxe exagerate de către Primăria mun. Bălți, precum și o serie de acte anonimizate excesiv și neîntemeiat, furnizate de autorități.

În cadrul exercițiilor practice, participanții au reușit să identifice situațiile când refuzurile oferite angajaților din domeniul mass-media au fost contrare legii.

Pe parcursul ultimilor trei ani academici, datorită programului CJI, peste 190 de angajați ai sectorului public s-au familiarizat cu procedura de furnizare a informației.

Acest curs a fost desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID, UK și implementat de Internews în Moldova, care are ca scop promovarea dezvoltării mass-media independente și profesioniste și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy