„Primăria Chișinău va publica informații doar după ce va consulta Comisia Electorală Centrală”. De ce abordarea autorității contravine legii?

Întrebare: În luna august, viceprimarul mun. Chișinău, Ilie Ceban, a anunțat„noile informații, oricare ar fi ele, Primăria Chișinău le face publice doar după consultarea cu Comisia Electorală Centrală, deoarece așa prevede regulamentul nou cu privire la publicitatea politică, agitație electorală și mesaje de interes public”. Reporterii redacției noastre au primit un răspuns similar atunci când au solicitat telefonic furnizarea unor informații din partea autorității.

Este adevărat că, potrivit noului regulament al Comisiei Electorale Centrale (CEC), jurnaliștii vor putea obține informații din partea Primăriei doar după ce aceasta va obține aprobarea din partea autorității electorale? Este sau nu această abordare conformă cu buchea legii?

Răspuns: Regulamentul CEC nu are nicio tangență cu modul de soluționare de către Primărie a cererilor de acces la informație, de furnizare presei prin telefon a datelor necesare sau de publicare proactivă a informațiilor de interes public.

Documentul instituie doar obligația Primăriei, valabilă în perioada electorală, de a obține aprobarea CEC atunci când va furniza/distribui publicitate prin care sunt promovate valori, idei sau scopuri de interes public ori comunitar – numite de lege „mesaje de interes public”. Refuzul de a satisface cererile de acces la informație sub pretextul obligației (inexistente) de a obține aprobarea prealabilă a CEC va constitui o încălcare a legii.

Mai jos sunt câteva argumente ce justifică caracterul eronat al interpretării comunicate de către reprezentantul municipalității.

Ce reglementează, de fapt, regulamentul CEC?

La data de 4 august, CEC a aprobat un regulament ce dictează reguli de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public. Elaborarea și aprobarea acestui document constituie o obligație a CEC, care rezultă din prevederile noii Legi cu privire la publicitate, dar și a noului Cod electoral.

Așadar, prevederile regulamentului (la care face trimitere viceprimarul mun. Chișinău) vizează modul de propagare a:

  1. Publicității politice;
  2. Publicității electorale;

și

  1. Mesajelor de interes public, care, potrivit legii, constituie și ele o formă de publicitate.

Dacă primele două noțiuni[1] nu au un potențial de a genera mari confuzii de interpretare, atunci conceptul și semnificația juridică a mesajelor de interes public, aparent, au fost tălmăcite eronat de reprezentanții municipalității.

Ce înseamnă mesajele de interes public?

Noua lege cu privire la publicitate, intrată în vigoare în aprilie 2022, a venit să reglementeze detaliat, în premieră, conceptul de mesaje de interes public. Potrivit legii, acestea reprezintă publicitatea ce are ca obiect promovarea unor valori, idei și/sau scopuri de interes public ori comunitar, difuzată în vederea creșterii gradului de conștientizare, schimbării atitudinii și a comportamentului social,  prevenirii și contracarării viciilor sociale.

Spre exemplu, pot constitui mesaje de interes public spoturile video privind siguranța rutieră, securitatea alimentară ori importanța exercitării dreptului la vot, care sunt difuzate în scopul sensibilizării sau responsabilizării publicului.

Întreaga activitate ce ține de planificarea, evaluarea și monitorizarea în domeniul difuzării acestui tip de spoturi sau texte urmează să fie coordonată de Consiliul privind mesajele de interes public. Pe durata electorală însă, legea oferă CEC atribuția de aprobare a mesajelor de interes public, care urmează să fie furnizate și/sau difuzate.

Noul regulament NU modifică obligațiile Primăriei în calitate de furnizor de informație

 Relațiile autorității publice locale cu cetățenii, dar și cu presa care solicită informații de interes public nu sunt afectate de regulamentul CEC. Regulile de soluționare a cererilor scrise sau verbale de acces la informație continuă să fie reglementate de Legea privind accesul la informație. Un eventual refuz sau tergiversare din partea Primăriei sub pretextul necesității de a obține aprobarea prealabilă a CEC constituie o încălcare a legii.

 

 

[1] Art. 3 al Legii cu privire la publicitate: „Publicitate – informație difuzată în orice mod și utilizând orice mijloace, adresată unui număr nedeterminat de persoane, în vederea generării și/sau susținerii interesului public față de un obiect al publicității;

Publicitate politică – publicitatea care are ca obiect unul ori mai mulți subiecți ai publicității politice sau activitatea acestora, unul ori mai multe proiecte (cauze, inițiative, idei etc.) politice și/sau unul ori mai multe simboluri (expresii, desene, imagini, voci etc.) utilizate de către unul sau de mai mulți subiecți ai publicității politice.”;

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy