Termen extins: Selecție de oferte pentru realizarea unui studiu care să analizeze relația dintre grupurile vulnerabile și/sau marginalizate și mass-media

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), organizație neguvernamentală care sprijină mass-media și jurnaliștii independenți, invită companiile de cercetare interesate să depună oferte pentru realizarea unui studiu care să analizeze relația dintre grupurile vulnerabile și/sau marginalizate și mass-media.

Studiul va evalua:

 • nivelul de încredere al grupurilor vulnerabile și/sau marginalizate în mass-media
 • gradul de acces al grupurilor vulnerabile și/sau marginalizate la informații oferite de diverse tipuri de mass-media
 • percepția grupurilor vulnerabile și/sau marginalizate despre modul în care media reflectă subiecte de incluziune și necesitățile acestor grupuri
 • rolul și contribuția mass-mediei în promovarea drepturilor grupurilor vulnerabile și/sau marginalizate.
 • colaborarea dintre mass-media și organizațiile societății civile care reprezintă grupurile vulnerabile și/sau marginalizate
 • gradul de implicare a grupurilor vulnerabile și/sau marginalizate în urma recepționării conținutului informativ distribuit pe rețelele sociale.

Cercetarea va mai identifica și necesitățile grupurilor vulnerabile și/sau marginalizate în materie de alfabetizare media, percepția lor asupra dezinformării și a știrilor false, platforme și instrumente utilizate pentru o informare corectă.

Perioada contractului: martie –mai 2022

Compania selectată urmează să:

 • efectueze un studiu care să analizeze relația dintre grupurile vulnerabile și/sau marginalizate și mass-media;
 • prezinte un raport analitic, în format accesibil pentru editare, în baza informațiilor oferite;
 • pună la dispoziția CJI, odată cu raportul analitic, datele primare colectate pentru analiză și interpretare;
 • prezinte toate anexele cu datele colectate și prelucrate într-un format accesibil;
 • să denote atitudine cooperantă și profesionistă față de angajamentele asumate.

Calificarea și experiența necesară pentru executarea contractului:

 • Cel puțin 5 ani de experiență în efectuarea cercetărilor sociologice;
 • Experiență anterioară în efectuarea cercetărilor similare, abilități de cercetare calitativă și cantitativă;
 • Experiență anterioară de analiză statistică a datelor colectate și de elaborare a rapoartelor analitice.

Oferta tehnică va include:

 • Metodologia de cercetare elaborată în baza cerințelor menționate mai sus, care va include, între altele, descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor și planul detaliat de acțiuni;
 • Lista cercetărilor efectuate în ultimii 2 ani, la nivel național sau regional, cu descrierea scurtă a obiectivelor și a comanditarilor sau link-uri la aceste cercetări, dacă sunt publice;
 • CV-urile experților calificați care vor fi implicați în pregătirea, colectarea, monitorizarea procesului de cercetare și analiza datelor colectate.
 • Dosarul mai trebuie să conțină datele de contact ale companiei și numele persoanei de contact, numele fondatorilor companiei, datele bancare ale companiei, semnătura persoanei autorizate și ștampila companiei.

Oferta financiară va include:

 • Bugetul cercetării în MDL cu specificarea prețului: a) inclusiv cu TVA și b) la cota 0 TVA, calculat pe baza numărului de zile de lucru propus în ofertă și a ratei pe zi exprimate în lei moldovenești (inclusiv taxe);
 • Descrierea cheltuielilor detaliate aferente realizării acestui serviciu, inclusiv cheltuielile de comunicare, transport etc.

Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Experiența demonstrată, în baza calificărilor expuse mai sus.
 • Descrierea clară a metodologiei de lucru și fezabilitatea planului de acțiuni.
 • Valoarea ofertei financiare și corespunderea acesteia cu termenii de referință.
 • Integritate, bună reputație profesională, sustenabilitate financiară și independență politică, absența oricăror conflicte de interese cu organizațiile media din Moldova.
 • La analiza dosarelor, oferta tehnică va avea o pondere de 70%, iar oferta financiară – 30% din total.

Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: igrejdeanu@ijc.md. Persoană de contact, Ina Grejdeanu.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor: 14 martie 2022, orele 18:00.  

CJI își rezervă dreptul să invite la interviu doar companiile preselectate.

Cercetarea este realizată cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

În procesul de selecție, CJI  nu  discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy