O nouă Comunicare 9.2 din partea CJI pentru Comitetul de Miniștri al CoE, care monitorizează implementarea hotărârii pe cauza Manole și alții c. Moldovei

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a expediat o nouă Comunicare 9.2. către Comitetul de Miniștri (CM) al Consiliului Europei (CoE), care urmează să examineze în luna martie chestiunea privind monitorizarea implementării adecvate a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pe cauza Manole și alții c. Moldovei

Reamintim că, în 2009, Republica Moldova a fost condamnată pentru violarea Articolului 10 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), care garantează dreptul la libera exprimare. Încălcarea a persistat pe durata anilor 2001-2006, prin imixtiunea autorităților statului în politica editorială a Teleradio-Moldova (TRM).

Comunicarea 9.2. a CJI vine să informeze CM cu privire la evoluția situației după amendamentele la CSMA, adoptate în toamna anului 2021, care au alterat mecanismul de numire în funcție și de revocare a membrilor Consiliului Audiovizualului și ai conducerii de vârf a TRM. În același timp, documentul răstoarnă o serie de argumente invocate recent de Guvernul Republicii Moldova, cu titlu de măsuri generale întreprinse pentru implementarea adecvată a hotărârii. 

Reamintim că, la 10 iunie 2022, CM a decis  că va continua să stea cu ochii pe autoritățile Republicii Moldova, monitorizând ca acestea să implementeze adecvat hotărârea pe cauza Manole și alții c. Moldovei. Mai mult, dosarul a fost mutat din procedura de supraveghere standard în cea avansată, aceste acțiuni fiind rezultatul direct al Comunicării 9.2., pe care Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a expediat-o Comitetului la finele anului 2021. 

Eforturile CJI au fost sprijinite de European Implementation Network (EIN). În septembrie 2023, ambele organizații și-au confirmat angajamentul de a colabora pentru a contribui la implementarea hotărârilor CtEDO privind încălcarea libertății de exprimare, prin semnarea unui memorandum de înțelegere.

2024 Rule 9.2 Submission Manole And Others V. Moldova By IJC.signed
 

[1]  Comitetul de Miniștri este organismul de decizie al Consiliului Europei și este compus din miniștrii afacerilor externe ai fiecărui stat membru, ori din reprezentanții lor diplomatici permanenți la Strasbourg. Comitetul de Miniștri hotărăște politica pe care o urmează Consiliul Europei și aprobă bugetul și programul său de activități.

[2] https://www.coe.int/en/web/cm/-/1492nd-human-rights-meeting-of-the-ministers-deputies-12-14-march-2024?redirect=%2Fen%2Fweb%2Fcm%2Fexecution-judgments

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy